يادداشت مدير سايت

انتخابات مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی در اسفند ماه برگزار می گردد . جدای از شرکت و حضور گسترده در پای صندوقهای آراء که روندها نشان از آمارهای بالای حضور مردم روستا دارد ، اما باید دقت کنیم با اتحاد و هماهنگی همه جانبه اهالی روستا ، آراء را به سمتی سوق دهیم تا ضمن تامین خواسته های نظام جمهوری اسلامی ایران ، نیازهای روستاهای ما نیز لحاظ گردد و این امکانپذیر نیست مگر با دقت هر چه تمامتر ویژگیهای کاندیداها را مورد سنجش قرار داده و آنگاه اسم دو نفر را در برگه رای درج نمائیم .

این روستا نزدیک به چهار هزار جمعیت مستقیم داشته و حدود شش هزار جمعیت روستاهای اطراف را نیز خدمات می دهد که می طلبد مردم آن هوشمندانه سرنوشت خود را رقم بزنند.

Portal Administration 1712738 3566 0.1328125 ITShomal.com